Nieuws

Minister VRO op werkbezoek bij ontwerpers

Minister VRO op werkbezoek bij ontwerpers

Op 13 september 2023 kwam demissionair minister Hugo de Jonge op uitnodiging van de vakverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundige NVTL en BNSP op werkbezoek bij bureau Karres en Brands in Hilversum. Aan de hand van een drietal ontwerpprojecten...

Mooi landschap door energie-productie?

Mooi landschap door energie-productie?

Ontwerpend onderzoek door vier ontwerpteams, begeleid door Ben Kuipers, Paul Roncken, Jolanda van Looij en Eveline Paalgast laat zien dat energieproductie geen doel op zich moet zijn maar ook middel kan zijn om het landschap beter en mooier te maken. De resultaten van...

Nieuwe polderarchitect Midden-Delfland

Nieuwe polderarchitect Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft Ben Kuipers per 1 maart 2021 benoemd tot nieuwe polderarchitect. Hij neemt het stokje over van Jandirk Hoekstra. Als polderarchitect in Midden-Delfland zorgt hij ervoor dat de kwaliteiten van het...

Molens en zonnevelden in de polder

Molens en zonnevelden in de polder

Ben Kuipers vraagt aandacht voor het gemeentegrens overschrijdende karakter en verschillen in 'laadvermogen' tussen verschillende landschappelijke eenheden. link naar artikel in Ronde Venen

Projecten

Ontwerpbegeleiding

Naast het leveren van maatwerk ontwerpen en adviezen is Ben Kuipers ook beschikbaar voor het begeleiden van ontwerpprocessen binnen uw organisatie. Voor enkele uren tot enkele dagen per week, voor een aantal weken tot enkele jaren worden ontwerpprocessen ondersteund. Daarbij worden zelfstandig – in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever – ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd zoals:

 • Het ontwikkelen van beleid en voorbereiden en begeleiden van bestuurlijke besluitvorming.
 • Het opstellen van programma’s, formuleren van opdrachten, selecteren en begeleiden van externe ontwerpbureaus en beoordelen van producten.
 • Intern afstemmen met verschillende disciplines.
 • Als supervisor stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische ontwerpprocessen begeleiden en kwaliteit bewaken.
 • Begeleiden van ontwerpateliers
 • Verkenningen uitvoeren, presenteren en publiceren.
 • Kennisontwikkeling en kennisoverdracht organiseren.
 • Organiseren en begeleiden van ontwerpcompetities en jureren van resultaten.

ir. Ben Kuipers landschapsarchitect

Vorm geven aan de ruimte waarin wij leven is mijn passie. Het is al ruim 30 jaar mijn missie om bij te dragen aan een levend landschap en leefbare steden als publiek domein,. Met mensen, voor mensen. Flexibel en gericht op ontwikkeling in de tijd.

Ik ben opgegroeid aan de kust. Het Noordzeestrand is voor mij het ultieme ontwerp. Alleen water en zand, in steeds wisselende combinaties en nooit hetzelfde. Het is een toonbeeld van kracht en eenvoud maar ook groots én subtiel. Die prachtige kust daagt de bezoeker uit én laat hem vrij en is in alle aspecten een levend landschap. Daarmee is het voor mij een bron van inspiratie in mijn werk.

Ik werk graag voor mensen en organisaties die iets eigens willen met hun ruimte. Daarbij ga ik met een scherp analytisch vermogen op zoek naar de vraag achter de vraag en naar de eigenheid en de verhalen van die ruimte. Onderzoekend ontwerpen is mijn stijl en dat doe ik vragend en luisterend. Vanuit overzicht over het geheel en met oog voor de cruciale details kom ik tot op maat gesneden krachtige ontwerpen en adviezen.

Ik werk graag samen met mensen in een teamverband waarin elk talent tot zijn recht komt en bijdraagt aan het resultaat. Als supervisor of voortrekker die de regie voert maar ook als teamlid, dienstbaar aan het groepsresultaat. Altijd enthousiast en inspirerend, vanuit ruim 30 jaar professionele ervaring maar ook doelgericht en daadkrachtig.

download cv Ben Kuipers

Werkwijze

Bureau Ben Kuipers landschapsarchitect is een netwerkbureau. Het maken van ruimtelijke plannen is immers teamwerk. Ben Kuipers stelt voor elke opdracht een team samen van deskundigen uit zijn uitgebreide netwerk van ervaren en gedreven vakspecialisten. Hierdoor is elk team op maat gesneden en is up-to-date kennis en ervaring beschikbaar op verschillende vakgebieden. De continuïteit is gewaarborgd door de mogelijkheid van onderlinge waarneming. Als netwerkbureau voert Ben Kuipers zowel als hoofdaannemer de regie of neemt hij deel als lid in ontwerpteams.

Om tot goede resultaten te komen krijgt zowel het ontwerp zelf als het proces om tot een ontwerp en tot uitvoering te komen de volle aandacht. Door het inzetten van interactieve werkvormen als workshops en ateliers wordt bij het maken van ontwerpen door participatie van zowel belangengroepen en bewoners als ambtelijke medewerkers aanwezige kennis en ervaring optimaal benut. Dit komt zowel de kwaliteit van het plan als het draagvlak ten goede.

Naast een krachtig ontwerp worden ook heldere teksten en beleidsdocumenten en overtuigende presentaties geleverd. De werkzaamheden kunnen bestaan uit zowel het in opdracht vervaardigen van ontwerpen als het begeleiden en ondersteunen van ontwerpprocessen.

Communicatie is bij ontwerpprocessen de smeerolie die ervoor zorgt dat het proces niet stokt. Naast krachtige beeldende middelen, infographics en audiovisuele media wordt ook een compact en toegankelijk taalgebruik nagestreefd. Internet en social media worden waar nodig ingezet bij planprocessen. Naast deze formele communicatiemiddelen krijgt de informele persoonlijke communicatie met burgers, bestuurders en collega’s alle aandacht die het verdient.

Ben Kuipers opereert ook ‘in company’. Voor enkele uren tot enkele dagen per week, voor een aantal weken tot enkele jaren kunnen desgewenst ontwerpprocessen worden ondersteund. Daarbij worden zelfstandig – in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever – ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

Werkveld

Het werkveld van bureau Ben Kuipers landschapsarchitect beslaat ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in brede zin:

 • Van strategie met structuurvisie en ontwerpverkenning tot realisatie met uitvoeringsgerichte detailontwerpen. Van concept tot realisatie, van droom tot daad.
 • Van kleinschalige stedelijke buitenruimte tot grootschalige landschappelijke opgaven, van dorpsplein tot regionaal ontwikkelingsplan.
 • Van ontwerp tot procesbegeleiding en kwaliteitsborging.
 • Van uitvoerend tot beschouwend en inspirerend door publicaties, lezingen en onderwijstaken.
 • Ruimtelijke opgaven op gebied van recreatie, ecologie, erfgoed, infrastructuur, waterhuishouding, transformatie , herbestemming en (stedenbouwkundige) gebiedsontwikkeling.
 • Van tijdelijke ingrepen voor de korte termijn tot lange termijn ontwikkelingsplannen met aandacht voor exploitatie en beheer.
 • Van het vorm geven aan een uitgewerkt ruimtelijk programma tot het verkennen van potenties van gebieden door het uitvoeren van quick scans en opstellen van scenario’s en ruimtelijke programmering.

Opdrachtgevers zijn rijks- provinciale en lokale overheden, non-profit organisaties en commerciële bedrijven.

Opdrachtgevers

Contact


 

Bezoekadres

Hoefijzersteeg 6
2611 NP Delft

Postadres

Hoefijzersteeg 9
2611 NP Delft

Ben Kuipers Landschapsarchitect

Share This