A12 werkgebied Nootdorp

Ontwerpbegeleiding en supervisie
  • Nootdorp
  • Jaar: 1998 – 2014
  • Opdracht:¬†Gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Met: welstand Stad en Land

Grote schaal van de snelweg verbonden met dorpsstructuur

Met de ontwikkeling van de VINEX locatie Ypenburg werd ook de kern Nootdorp opgenomen in een nieuwe grootstedelijke structuur. De opgave was om tegelijkertijd een traditioneel dorps bedrijventerrein te reconstrueren en een nieuwe bedrijvenlocatie te ontwikkelen langs de A12. Het stedenbouwkundig plan voorziet in het opschonen en verdubbelen van het dorpse bedrijventerrein Kruisweg tot  een kleinschalig woon-werkgebied, aangesloten op een landschappelijk lint. Het gebied Oostambacht langs de A12 is ontwikkeld in twee deelgebieden. Een tot een zichtwand van 9 meter hoog, die wordt opgetrokken uit afzonderlijke maar op elkaar aansluitende bedrijven, die met dezelfde baksteen een wand naar de A12 vormen. Zonder zicht op rommelstroken, hekken en tussengebiedjes. Aan de achterzijde sluit het gebied met kleinschalige woon-werkunits aan op een woongebied, verbonden door een groene singel. Een tweede gebied aan de A12 is als groot ovaal verkaveld. Alle bedrijven investeren in een zichtwand aan de alzijdige buitenkant van het ovaal. Aan de binnenzijde is de inrichting eenvoudiger, met ruimte voor parkeren en opslag, onzichtbaar voor de buitenwereld. Ook voor de groenstructuur is een ontwerp gemaakt met boomgroepen in een golvend graslandschap.

De bouwplannen voor alle bedrijven zijn tot stand gekomen onder supervisie van Ben Kuipers, die de architecten heeft begeleid, samen met een gedelegeerde van de welstand. Naast de gebouwen is ook aandacht besteed aan de terreininrichting en afrastering.

Voor deelgebieden langs het landschappelijke lint met tussenboezem het Oosteinde zijn naderhand verkavelingsstudies voor invullingen gemaakt.

 

 

 

Share This