Statenland Oudewater

Kernrandzonevisie
  • Oudewater
  • Jaar: 2020
  • Opdracht: gemeente Oudewater

Kernrandzonevisie met bouwen in schootsveld

In opdracht van de gemeente Oudewater is een kernrandzonevisie opgesteld als basis voor overleg met de Provincie Utrecht voor het ontwikkelen van de locatie Statenland maan de zuidrand van Oudewater. Bijzondere kwaliteiten zijn het grote contrast tussen de compacte historische binnenstad en het weidse landschap van de Lopikerwaard, de ligging aan de Hollandsche IJssel en de ligging in de historische vestingzone. De essentie van de visie is het herstellen van de contouren van de vestingwallen door de aanleg van een gracht en het compact stedelijk bouwen binnen de historische vestingwal en landschappelijk en groen bouwen buiten de vestingwal. Verbindingen met het omringende landschap worden hersteld of verbeterd, zoals de aansluiting op de Tiendweg en de beleefbaarheid van het poldergemaal. Een beeldkwaliteitparagraaf geeft een indruk van de na te streven kwaliteiten van de nieuwe bebouwing.

 

Share This