Skygarden Seoullo in Seoul

Beplantingsontwerp voor een promenade op niveau
  • Seoul, Zuid-Korea
  • Jaar: 2015 – 2017
  • Opdracht: City of Seoul
  • Met: MVRDV en Koreaans team en ORelse

Autoverkeer maakt plaats voor voetgangers én botanische collectie.

Met 10 miljoen inwoners is Seoul, hoofdstad van Zuid-Korea een uitgestrekte metropool, waarin de auto het straatbeeld bepaalt. Sinds een aantal jaren onderkent het stadsbestuur echter dat de stad ruimte voor voetgangers nodig heeft. Het technische levenseinde van een freeway die stadsdelen aan weerszijden van het centraal station verbindt gaf de aanleiding om deze weg af te sluiten voor autoverkeer. En te renoveren als promenade hoog over de stad. In een besloten competitie is in 2015 uit een aantal ontwerpbureaus op wereldniveau MVRDV geselecteerd met een plan voor een groene promenade. Ben Kuipers nam als lid van het ontwerpteam de selectie en ordening van de beplanting voor zijn rekening. Gekozen is voor een opzet, waarmee zoveel mogelijk het gehele sortiment aan houtige gewassen tentoon gesteld wordt. Geordend naar de Families in het systeem van Linnaeus, maar dan op volgorde van het Koreaans alfabet. De bomen, struiken maar ook vaste planten, waterplanten en bolgewassen krijgen elk een eigen pot ter beschikking met vermelding van de naam. In het wegdek worden de potten aangesloten op een systeem voor irrigatie, drainage en verlichting. In dezelfde vormentaal worden ook bouwwerken voor voorzieningen als ‘activators’ toegevoegd om de attractiviteit van de promenade te vergroten.

Zomer 2016 is gestart met de constructie. De opening vond plaats op 20 mei 2017. De parkbrug blijkt een groot succes, met in de eerste week al 500.000 bezoekers. Sindsdien trekt de brug zo’n 90.000 bezoekers per dag in het weekend en 40.000 op een doordeweekse dag. In oktober 2018 staat de teller al op twaalf miljoen bezoekers. In deze maand heeft een workshop plaats gevonden om het beheer te instrueren en waar nodig aanpassingen te ontwerpen. Het project is veelvuldige internationaal gepubliceerd en opgenomen in het jaarboek stedenbouw en landschapsarchitectuur 2017.

volkskrant 26 mei 2017

link naar cnn video

publicatie in Stedelijk Interieur

publicatie in Tuin & Landschap

publicatie in cubes #88

website seoullo

leaflet Seoullo

Share This