stedenbouwkundig adviseur gebiedsontwikkeling

ontwerpbegleiding en supervisie
  • Woerden
  • Jaar: 2000 – heden
  • Opdracht:¬†Gemeente Woerden

Kaders stellen en processen begeleiden voor ruimtelijke kwaliteit

Aan de gemeente Woerden wordt gedurende vele jaren ondersteuning geboden bij de stedenbouwkundige (her)ontwikkeling van verschillende deelgebieden. De werkzaamheden die binnen en in samenwerking met het gemeentelijk apparaat worden uitgevoerd verlopen van het evalueren en opstellen van bouwbeleid en programmering tot de selectie van stedenbouwkundige ontwerpbureaus en ontwikkelaar/architect combinaties. Vervolgens wordt de bouwplanontwikkeling en inrichting openbare ruimte begeleid en beoordeeld en wordt als supervisor de bouwplanontwikkeling van particuliere bouwers begeleid. Met ontwerpbureaus als West 8, MTD, VHP  en Karres en Brands is de ontwikkeling begeleid van o.a. het SC Woerden terrein, Waterrijk Woerden, Snellerpoort, Kamerik Noordoost en het Defensie-eiland. Ook is de landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het provinciale wegennet begeleid en de ontwikkeling van recreatieplas Cattenbroek.

Share This