Bieslandse Bos

Ontwerp voor upgrading tot recreatief bos
  • Pijnacker
  • Jaar: 2010 – 2013
  • Opdracht: Staatsbosbeheer
  • Met: Jos v.d. Lindenloof

Bos en boerenland voor natuur en recreant

In overleg met gebruikers en omwonenden is een ontwerp gemaakt voor het opwaarderen van het in de jaren ’80 aangeplante Bieslandse Bos tot een aantrekkelijk en toegankelijk onderdeel van de groene as tussen Delft en Zoetermeer.

Het Bieslandse Bos is aangelegd in de Bieslandse polder, als onderdeel van de Randstadgroenstructuur tussen Delft en Zoetermeer. Nu, bijna 30 jaar later, heeft het Bieslandse Bos zich ontwikkeld tot een dicht bos dat de stakenfase ontgroeit. Minstens zo belangrijk is, dat ook de steden rondom zijn gegroeid. Met de wijk Ypenburg grenst Den Haag nu direct aan de noordzijde van het Bieslandse Bos. Een nieuwe brug over de vaart die de wijk scheidt van het bos maakt het Bieslandse Bos toegankelijk voor duizenden nieuwe stedelingen die op zoek zijn naar groene ruimte. Het Bieslandse Bos biedt die ruimte. Maar het bos is ook te eenvormig en heeft onvoldoende paden en voorzieningen om al die stedelingen op te vangen. De RodS regeling (Recreatie om de Stad) maakt het mogelijk het Bieslandse Bos gereed te maken voor zijn nieuwe rol. Met een werkgroep hebben de landschapsarchitecten Ben Kuipers en Jos van de Lindeloof in workshops samen plannen gemaakt voor de opwaardering van het Bieslandse Bos. In de werkgroep waren zowel gemeenten als wijkbewoners vertegenwoordigd, Vrienden van Biesland, medewerkers van Staatsbosbeheer en belangenvertegenwoordigers. De samenwerking en discussie heeft geleid tot een aantal ruimtelijke ingrepen, aanvullende voorzieningen en nieuwe paden in een ruimtelijk kader, waar de voltallige werkgroep achter staat. Ook de belangen van natuurbehoud en ontwikkeling worden behartigd in het plan. In 2010 is gestart met de uitvoering van het plan.

Als uitwerking van het plan heeft Ben Kuipers een stijl ontwikkeld voor de inrichting van de entrees van het Bieslandse bos. Voor drie entrees zijn concrete inrichtingsplannen gemaakt; Klein Delfgauw, Delftse Hout en bij Ypenburg. Hierbij wordt het wapen van Biesland toegepast als emaillen schild op reuzen grenspalen, die de voormalige Heerlijkheid Biesland markeren. Oversized hekken van dikke balken weerspiegelen het samengaan van bosbouw en het boerenland karakter van Biesland.

pdf plantoelichting

pdf projectdocumentatie

pdf folder SBB

pdf ontwerp entrees

 

Share This