Rijkskantoor Westraven

Verkennings inrichtingsvarianten
  • Utrecht
  • Jaar: 2012
  • Opdracht: Rijksgebouwendienst

Een krachtig beeld bij een stoer gebouw

Aansluitend op de renovatie van Rijkskantoor Westraven door Cepezed is de omgeving rond het complex heringericht op basis van een ontwerp van het Duitse bureau Wes & Partners. Hoofdbestanddeel van dit ontwerp was een forse vijver rondom de kantoortoren, die daarin zou worden gespiegeld. Kort na de opening bleek de vijver echter lek door een ondeugdelijke constructie. Omdat reparatie ingrijpend en zeer kostbaar zou zijn is aan Ben Kuipers gevraagd varianten te ontwerpen voor de inrichting van het vijverbassin rondom het gebouw.

Geconstateerd wordt dat de omgeving ongenaakbaar is door de overmaat aan harde materialen, zeker met een droogstaande vijver. Als mogelijke alternatieven is gezocht naar inrichtingen, die in maat en schaal aansluiten bij de stoere verschijningsvorm van het gebouw en tegelijk het verblijfsklimaat rondom het gebouw aantrekkelijker maakt. Tevens is getracht inrichtingselementen en sferen toe te passen die aansluiten op die van Rijkswaterstaat, de bewoner-gebruiker van het complex.Drie ontwikkelrichtingen zijn uitgewerkt: een keien- en grindlandschap, een dijken- en weidelandschap en een productielandschap. Voor iedere ontwikkelrichting zijn drie inrichtingsvarianten getekend. Voor iedere variant zijn de gebruiksmogelijkheden verkend en zijn de kosten voor aanleg en beheer berekend

Share This