Over Dreven

Verkennende studie dreven in Amsterdam Zuidoost
  • Amsterdam
  • Jaar: 2007 – 2009
  • Opdracht: Stadsdeel Zuidoost
  • Met: DN Urbland

Bouwstenen voor stedelijke kwaliteit langs de dreven

Het systeem van verhoogde dreven en een autovrij maaiveld leidt in Amsterdam Zuidoost niet tot het gewenste stedelijke milieu. De stadsdeelraad wil de strikte scheiding tussen het domein van de auto en van het langzaam verkeer verminderen. Enkele hoge dreven zijn daartoe in het proces van vernieuwing van de Bijlmermeer al verlaagd tot klassieke stadslanen. Maar hoe nu verder? Het schrikbeeld dreigt van een roller coaster, waarbij de dreven afwisselend omhoog en omlaag gaan. In opdracht van het Stadsdeel Zuidoost heeft Ben Kuipers met DN Urbland een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke en functionele structuur van het drevenstelsel. Op basis van de resultaten zijn bouwstenen ontwikkeld waarmee nieuwe drevenprofielen kunnen worden ontwikkeld. Vervolgens zijn deze toegepast op een aantal hoge dreven waarvan wordt overwogen deze aan te passen.

pdf Rapport Over Dreven deel 1

pdf Rapport Over Dreven deel 2

Share This