Dorpsuitbreiding Eeineind

Stedenbouwkundig plan en supervisie
  • Eeneind
  • Jaar: 2008 – 2010
  • Opdracht:¬†Gemeente Nuenen
  • Met: OD 205 S&L

Maatwerk en afwisseling versterkt dorpskarakteristiek

Voor een braakliggende terrein grenzend aan de kern Eeneind in de gemeente Nuenen is een verkavelingsplan gemaakt voor 46 woningen. Daarbij is aangesloten op de dorpsstructuur met dorpse straten zonder trottoirs en een brink. De brink is gemaakt op een plek waar bestaande bomen konden worden gebruikt en dat als laaggelegen gebied als waterbuffer kan fungeren. De verkaveling beidt ruimte voor verschillende type woningen, van starterswoningen en seniorenpatio’s tot tweekappers en vrijstaande villa’s. Het ontwerp is uitgewerkt tot matenplan voor de kaveluitgifte en openbare ruimte inrichting. Een beeldkwaliteitsplan is opgesteld, aan de hand waarvan Ben Kuipers supervisie heeft gevoerd over de bouwplanontwikkeling met CPO projecten voor starterswoningen en seniorenpatio’s en particulier opdrachtgeverschap voor de villa’s en tweekappers.

Share This