Toekomstvisie Brielle Vesting

Ontwikkelingsvisie voor een historische binnenstad
  • Brielle
  • Jaar: 2003 – 2008
  • Opdracht: Gemeente Brielle
  • Met: Landlab en Bureau Bret

Nieuw leven op bolwerken en ravelijnen

Om de vesting als cultuurhistorisch bolwerk te kunnen behouden en levend te houden moet het gebruik van de vesting gestimuleerd worden. Met behulp van een rijkssubsidie in het lader van het Belvedère project is een swot analyse gemaakt van de vestingstad als geheel en zijn vele stakeholders geïnterviewd. Referentieprojecten in het land zijn verkend. Op basis van de verkregen kennis en inzichten is een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin verschillende ontwikkelrichtingen zijn bepaald voor te onderscheiden onderdelen van de vesting met behulp van een ruimtelijk planconcept. In samenwerking met Bureau Bret is vervolgens een uitvoeringsprogramma opgesteld, na een selectie van prioritaire projecten: Ravelijn Kaaivest, Monument Bastion X en stadsentree v.d. Wallendam. Op basis van de gemaakte ontwikkeldocumenten is de realisatie uitgevoerd.

Toekomstvisie Brielle Vesting

Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle

 

Share This