Adviseur Atelier Rijksbouwmeester

Landschapsarchitectuur in het Rijksvastgoedbedrijf
  • NL
  • Jaar: 2010 – heden
  • Opdracht: Atelier Rijksbouwmeester / RVB

Naar meer kwaliteit in de buitenruimte van het Rijksvastgoedbedrijf

Als adviseur landschap voor de rijksbouwmeester wordt ca 2 dagen per week invulling gegeven aan de ontwikkeling van beleid  en ontwerp van de buitenruimte in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Hiertoe is o.a. een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteit van de buitenruimte van RVB-monumenten in Den Haag en zijn pilots opgezet voor verbetering van de kwaliteit van met name buitenruimte bij monumenten. Concreet is onderzoek en ontwerp georganiseerd en begeleid (waaronder een ontwerpcompetitie) voor o.a. Trompenburg, Rijksmuseum Amsterdam, Muiderslot, Loevestein, Drents Archief, vesting Naarden, Rijkskantoor Westraven, Soestdijk, Park Huis Doorn, Tuin Johan de Witthuis, Veenhuizen en paleis het Loo. Daarnaast zijn adviezen opgesteld namens de Rijksbouwmeester met betrekking tot opgaven en vraagstukken over buitenruimte bij complexen in de portefeuille van het RVB en het begeleiden van de productie van publicaties en audiovisuele presentaties. In 2016 is het advies Rijkbouwmeester ‘Buitenruimte van betekenis’ gepubliceerd.

pdf quick scan Ruimte rond Rijksgebouwen

pdf advies Rijksbouwmeester Buitenruimte van betekenis

pdf folder park Huis Doorn

pdf juryrapport ontwerpcompetitie tuin Johan de Witthuis

pdf artikel groen erfgoed

Share This