Ontwerpend onderzoek door vier ontwerpteams, begeleid door Ben Kuipers, Paul Roncken, Jolanda van Looij en Eveline Paalgast laat zien dat energieproductie geen doel op zich moet zijn maar ook middel kan zijn om het landschap beter en mooier te maken. De resultaten van de studie voor de Lopikerwaard en het Groene Hart in het algemeen zijn te vinden op de website http://aorta.nu/landschappenvanverlangen Met een routekaart die aangeeft hoe een brede gebiedsgerichte aanpakt werkt.

 

Share This