Rotterdam Beach

Masterplan voor Hoek van Holland aan Zee
  • Hoek van Holland
  • Jaar: 2017 – 2019
  • Opdracht: KSR Projectontwikkeling
  • Met: Lindeloof landschapsarchitecten en Bint architecten

Jaarrond met de metro naar Rotterdam Beach

Het strand van Hoek van Holland is hard aan een upgrading toe. De komst van een metrostation is een belangrijke stap op weg naar Rotterdam Beach als badplaats van allure. Voor een jaarrond exploitatie vormen de strandwoningen een belangrijke basis. Het voornemen is dit uit te breiden met een hotel een vakantiewoningen in het duin. Om dit te realiseren is een samenwerking met vele stakeholders een masterplan opgesteld. De essentie van dit plan is dat eerst een hoogwaardig duinlandschap wordt gerealiseerd. Met verhoogde duintoppen aan zee en een vochtige duinvallei haaks op de Noorderpier, die aansluit op de duinvallei in het aangrenzende Natura 2000 gebied. Het huidige parkeerterrein wordt omgezet in een parkeergarage onder de verhoogde duinen met aansluitend een hotel en voorzieningen, waaronder een bezoekerscentrum voor Nationaal Park de Hollandse Duinen. 

Vakantiewoningen worden in clusters opgenomen in het duinlandschap. Als panoramawoningen ingegraven in de duinflanken en als steigerwoningen aan het nieuwe duinmeer. Ook voor dagtoeristen vormt dit nieuwe duinpark een belangrijke aanwinst met aantrekkelijke wandelroutes, uitzichtpunten en bankjes. Het Atlantikwall park wordt als erfgoed zichtbaar gemaakt en ontsloten voor wandelaars. Als greendeal project verbindt Hoek van Holland aan Zee ambities op gebied van natuur, veiligheid, recreatie en toerisme, werkgelegenheid en erfgoed met een integrale aanpak. Leidend tot een krachtig duinlandschap en hoogwaardige bebouwing die het gezicht gaan bepalen van Rotterdam Beach.

 Downloaden:

Share This