Zusterhof Brielle

Ontwerp openbare ruimte en inpassing archeologie
  • Brielle
  • Jaar: 2014 – 2018
  • Opdracht: Gemeente Brielle
  • Met: ORelse en Chris Rodenburg

Middeleeuwse kloosters komen weer tot leven in de binnenstad

Rond de burgemeester van Sleenstraat direct achter de vestingwal rond Brielle worden woningen gebouwd op de locatie van voormalige scholen. Voor de herinrichting van de openbare ruimte heeft Ben Kuipers de uitgangspunten vastgelegd in een visieschets en ambitiedocument. Daarbij wordt aangesloten op de historische profielen in de binnenstad en wordt waar mogelijk het shared space principe toegepast. Kenmerkend voor de locatie vlakbij de imposante Catharinakerk is de aanwezigheid van fundamenten van middeleeuwse klooster in de ondergrond. Door een archeologisch onderzoek zijn de fundamenten van het Catharinaklooster blootgelegd.

In een aanvullend opdracht is gevraagd scenario’s te ontwerpen voor het inpassen van archeologie in de nieuwe inrichting. Dit heeft geleid tot de keuze voor een voorkeursmodel, waarbij een deel van de fundamenten en een waterput vanaf het maaiveld zichtbaar en bereikbaar blijven. Met cortenstalen tribunes wordt het hoogteverschil tussen het nieuwe maaiveld en de fundamenten opgelost. Bureau ORelse verzorgde de civieltechnische en kostentechnische inbreng en Chris Rodenburg telkende voor de impressies van de scenario’s. Ben Kuipers hield supervisie over de uitwerking van de plannen tot in de bestek- en aanlegfase. Op 15 mei 2018 is de Zusterhof geopend.

pdf schets shared space

pdf poster visieschets

artikel Telegraaf 16 mei 2018

artikel in Toon 2017 (Dorp, Stad & Land)

Share This