Scheveningseweg

Ruimtelijke verkenning
  • Den Haag
  • Jaar: 2016 – 2017
  • Opdracht: Gemeente Den Haag
  • Met: Goudappel Coffeng

Kansen voor groen en langzaam verkeer

De kruising Scheveningseweg met de Teldersweg – Johan de Wittlaan in Den Haag moet voor een goede en veilige doorstroming worden verbeterd. Een ruimtelijke verkenning wordt gevraagd naar de mogelijkheden om integrale kwaliteit te bereiken; zowel voor fietsers als auto’s als ook voor beleving, groen en natuur. En het historische karakter van de Scheveningseweg moet worden gerespecteerd.

Hiertoe zijn de verschillende verkeersstromen en de ruimtelijke en landschappelijke relaties in kaart gebracht. Op basis van de conclusies die hieruit zijn getrokken zijn drie modellen voor de kruising ontwikkeld; een optimalisatie van de gelijkvloerse kruising, een ongelijkvloerse kruising met 2×1 rijstrook en een ongelijkvloerse kruising met 2×2 rijstroken. Een vergelijking van de resultaten van de modellen leidde tot het advies voor de keuze van een korte onderdoorgang voor de hoofdstroom van het autoverkeer van 2×1 rijstrook en het realiseren van een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers  op enige afstand van de kruising in de Scheveningse bosjes.

Share This