Richtlijnen Kustzone Zandvoort

Leidraad voor Q-team kustzone Zandvoort
  • Zandvoort
  • Jaar: 2018 – 2019
  • Opdracht: Gemeente Zandvoort
  • Met: Frederik Vermeesch en Martin Boisen

Waar de metropool de kust kust

Zandvoort krijgt een steeds belangrijkere rol als badplaats voor de regio. de Amsterdam Metropolitan Area. Om die rol goed te kunnen vervullen moeten de voorzieningen en de openbare ruimte op een hoger niveau worden gebracht. Op vele plekken in de kustzone leidt dit tot ingrijpende herinrichtingen en verbouwingen. Om aan dit transformatieproces sturing te geven is een kwaliteitsteam Kustzone ingesteld, Bestaande uit Frederik Vermeesch (stedenbouwkundige Rijnboutt), Martin Boisen (place marketing) en Ben Kuipers (landschapsarchitect). Als richtsnoer voor de planbegeleiding en beoordeling heeft het Kwaliteitsteam richtlinen opgesteld waarin voor de ontwikkeling van de drie verschillende zones die worden onderscheiden; metropool, dorp en duinen.

Downloaden:

Share This