Fort Buitensluis

Kwaliteitskader voor herontwikkeling
  • Numansdorp
  • Jaar: 2021
  • Opdracht: Gemeente Hoeksche Waard
  • Met: bijdragen van BBA en RoosRos Architecten

Wachter over Hollands Diep en Haringvliet

Fort Buitensluis maakt deel uit van de vesting Hollands Diep, Haringvlet en Volkerak. De ligging aan het weidse Hollands Diep maakt het fort spectaculair. Het complex kent een dynamische ontwikkeling en is nog relatief gaaf. De gemeente wil het complex overdragen aan een stichting die het fort gaat exploiteren. Daartoe maakt architectenbureau RoosRos plannen voor herontwikkeling. Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis BBA heeft de ontwikkelgeschiedenis van het complex beschreven en in beeld gebracht, leidend tot een cultuurhistorische waardestelling. In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard heeft Ben Kuipers een kwaliteitskader ontwikkeld aan de hand waarvan de plannen kunnen worden begeleid en beoordeeld. Het kader omvat zowel de inrichting van het terrein als de kaders voor eventuele aanpassing en toevoeging van bebouwing. Het huidig gebruik als camping en vakantiehuisjesterrein dat voortkomt uit de periode waarin de Vafamil het fort in gebruik had, zal worden getransformeerd naar een hoogwaardiger en meer publiek toegankelijk gebruik, waarbij de geschiedenis van het fort afleesbaar is.     

Share This