Greenport Westland - Oostland

Integrale Structuurvisie
  • Zuidvleugel
  • Jaar: 2007 – 2008
  • Opdracht: Greenport Westland – Oostland
  • Met: OD 205 SL

Ontwikkeling glastuinbouw én ruimtelijke kwaliteit

De glastuinbouw in de Zuidvleugel staat voor een grote opgave om als economische motor te kunnen blijven draaien. Voor ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit, ontwikkeling van infrastructuur en innovatie van de glastuinbouw zijn voor de twee grote glastuinbouwgebieden integraal de ambities bepaald voor de toekomst. Ben Kuipers heeft samen met OD205 SL het proces gefaciliteerd waarin de opgaven, ambities en projecten zijn verwoord en heeft deze vervolgens vastgelegd in de Integrale Visie Greenport Westland – Oostland

pdf Integrale Viesie Greenport Westland – Oostland

Share This