Crematorium Rijnhof

Locatiestudie en inpassing crematorium
  • Woerden
  • Jaar: 2014 – 2017
  • Opdracht:¬†Gemeente Woerden
  • Met: Nobel results

Crematorium ingepast in het polderlandschap

De gemeente Woerden wil een crematorium binnen de gemeentegrenzen. Als eerste stap is een verkenning gemaakt van mogelijke locaties. Daarbij kwam de locatie begraafplaats Rijnhof langs de Oude Rijn als meest geschikt naar voren. Vervolgens is met behulp van een maquette een studie gemaakt op welke wijze het programma het best kan worden ingepast in de ruimtelijke structuur van de begraafplaats, in aansluiting op het landschap. Daarbij zijn tevens beeldkwaliteitskaders opgesteld voor het te bouwen programma, waarbij wordt aangesloten op de typologie van het boerenerf. De resultaten zijn gebruikt als basis voor het bestemmingsplan, dat in 2016 in procedure is gebracht.

Share This