Zonnepark Wijk bij Duurstede

Voorstel voor energieopwekking als maatwerk
  • Wijk bij Duurstede
  • Jaar: 2020
  • Opdracht: eigen initiatief
  • Met: RPR

Verbond tussen bedrijventerrein en landschap

De gemeente Wijk bij Duurstede nodigt partijen uit met initiatieven te komen voor zonneparken. Een van de zoekgebieden voor zonneparken van maximaal 20 hectare is een brede de zone langs het Amsterdam Rijnkanaal. Wij adviseren aanleg van zonneparken te combineren met het benutten van daken van het bedrijventerrein Broekweg en Langshaven. De eigenaren kunnen een coöperatie stichten die tevens een zonnepark exploiteert op het aangrenzende gebied. Het zonnepark is geprojecteerd op de landbouwkundig minst bruikbare en grootschalige komgronden. In  en strook langs het kanaal tot aan een nieuw windpark. Het zonnepark wordt gecombineerd met wateraanleg en natuurontwikkeling en beheer, waardoor ecologische en waterhuishoudkundige ambities voor het gebied worden gerealiseerd. 

 

 

Share This