Ruimtelijke structuurvisie Delft

Ontmoetingen met Delft in 2030
  • Delft
  • Jaar: 2010
  • Opdracht: Gemeente Delft
  • Met: projectgroep RSVD, Zootz, KaapZ

Ontwikkelrichtingen voor een gelaagde stad

De stad Delft heeft behoefte aan een kompas voor de ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst. Dat moet geen blauwdruk zijn als keurslijf, maar een uitnodiging aan verschillende partijen om een proces aan te gaan. Om Delft als verbonden stad samen vorm te geven. Waarin de verschillende bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten, waarin, historie en technologie elkaar vinden, stad en landschap. Vanuit verschillende perspectieven zijn ontwikkelingsrichtingen onderscheiden. Vanuit regionaal perspectief, vanuit de stadsstructuur en vanuit de buurten en de dagelijkse leefomgeving.Uiteindelijk leidt de visie wel tot een uitvoeringsstrategie. Met ontwikkellijnen en gebieden en sleutelprojecten.

Als lid van de projectgroep onder leiding van Erik Pasveer heeft Ben Kuipers bijdragen geleverd in de opzet van structuren en strategische projecten, heeft hij deelprojecten ruimtelijk ontwerpend verkend en beeldmateriaal gemaakt ter ondersteuning van de visie. Verder heeft hij intensief deelgenomen aan de dialoog met de bevolking en partners in de ruimtelijke ontwikkeling van Delft.

Share This