Regie Rotterdam Zuid

Ontwerpkader voor kwaliteit en samenhang
  • Rotterdam Zuid
  • Jaar: 2003 – 2004
  • Opdracht: dS+V Gemeente Rotterdam
  • Met: dS+V

Samen ontwerpen aan verbindingslijnen

Onder regie van Ben Kuipers is met de landschapsontwerpers van de deelgemeenten in Rotterdam Zuid een gemeenschappelijk kader ontwikkeld voor de (her)inrichting van de buitenruimte in Rotterdam Zuid. In een aantal gemeenschappelijke ontwerpsessies zijn de lijnen uitgezet, waarna de productie van kaarten binnen het gemeentelijk apparaat ter hand zijn genomen. Het uiteindelijke handboek ‘Regie op Zuid’ geeft richting van hoofdlijnen tot principe detaillering en materialisering voor een omvangrijk Rotterdams gebied.

pdf artikel in vakblad groen

Share This