Munitieterrein de Kom

Verkenning toekomst bunkers
toekomstscenario
  • Wassenaar
  • Jaar: 2016 – 2018
  • Opdracht: Rijksvastgoedbedrijf
  • Met: Landlab en Ecoresult

Geheim duinlandschap

Het munitieterrein de Kom in de Wassenaarse duinen is in de Koude Oorlog aangelegd voor de opslag van onder andere torpedo’s. Tot in de jaren ’80 zijn bunkers toegevoegd tot een totaal van 28. Momenteel staan de bunkers leeg en spelen geen rol meer voor Defensie, die daarom de bunkers wil afstoten. Contractueel i Defensie verplicht het terrein schoon op te leveren. De sloop van de bunkers is echter een ingrijpende en zeer kostbare operatie. Met deze verkenning, die is uitgevoerd met ecologisch adviesbureau Ecoresult is beeld gebracht wat de consequenties zi8jn van sloop en welke kansen behoud biedt. De natuurschade van de sloop operatie is immers aanzienlijk. terwijl met behoud van de bunkers ook nieuwe habitats kunnen worden toegevoegd. Bovendien is behoud aan te raden als cultuurhistorisch erfgoed uit de Koude Oorlog periode, waarvoor de belangstelling sterk groeiend is. Hergebruik van de bunkers en het terrein biedt ook mogelijkheden voor recreatie zonder negatieve effecten op de natuurwaarden en voor het verwerven van opbrengsten die ten goede kunnen komen aan her beheer. De definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt; de bunkers wachten nog op een besluit over hun lot.

Share This