Stationslocatie Snellerpoort

Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan
  • Woerden
  • Jaar: 2008 – 2017
  • Opdracht:¬†Gemeente Woerden
  • Met: VHP en Fabrique

Een stedelijke buurt met lef

Tussen de uitbreidingswijk Snel en Polanen en het station ligt een bouwterrein te wachten op een invulling. De aanvankelijke bestemming met kantoren bleek niet haalbaar. Daarom wordt de overstap gemaakt naar een stedelijke woonbuurt met gemengde functies, als schakel tussen binnenstad, station en buitenwijk. Een belangrijke opgave is het temmen van de infrastructuur. Ingeklemd tussen een spoorlijn met een stevige hinderzone en een zware wijkontsluitingsweg. De oplossing is het verleggen van de ontsluitingsweg naar het spoor. Dan moet er wel een dicht bebouwingswand worden gemaakt. In het voortraject heeft Ben Kuipers met medewerkers van de gemeente Woerden verschillende ontsluitingsmodellen ontworpen. Op basis van het voorkeursmodel is door VHP een masterplan gemaakt voor de buurt onder begeleiding van Ben Kuipers. Vervolgens is dit masterplan door Ben Kuipers met een medewerker van VHP uitgewerkt tot een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan. Samen met Fabrique is de branding van de buurt ontwikkeld.

Dit plan voorziet in een flexibele structuur voor woningen en werkfuncties in een hoge dichtheid rondom een ‘groene vallei’. Het parkeren worden grotendeels in en onder de bebouwing opgelost. De bebouwingswand wordt zodanig geleed dat de schaal aansluit bij de woonbuurt, terwijl langs het spoor een stoere expressieve wand ontstaat.

Op basis van het plan is een bestemmingsplan opgesteld. Vanwege de woningbouwcrisis heeft de gemeente in 2010 echter moeten besluiten om de realisatie van andere plangebieden die verder in ontwikkeling waren voorrang te geven en de realisatie van het plan voor Snellerpoort uit te stellen.Wel is onder supervisie van Ben Kuipers een kerk als onderdeel van het plan gerealiseerd.In 2017 wordt getracht de realisatie weer vlot te trekken, Bij de aanpassingen om het plan weer up to date te maken is Ben Kuipers weer betrokken.

 

 

 

 

Share This