Ruïne van Teylingen

Gebiedsvisie rondom een rijksmonument
  • Voorhout
  • Jaar: 2017
  • Opdracht: Gemeente Teylingen
  • Met: Debie&Verkuijl

Middeleeuws slot wordt hart van toeristische trekker

De Ruïne van Teylingen is overgedragen van het Rijk naar de Nationale Monumenten organisatie NMo.Voor de gemeente Teylingen een belangrijke aanleiding om een visie te ontwikkelingen voor de toekomst van dit voor de gemeente belangwekkende icoon. In overleg met de eigenaar en potentiële investeerders en voortbouwend op eerdere studies en  verkenningen is een visie ontwikkeld waarin de ruïne van Teylingen met een openbaar parkje rond het voormalige slot de kern wordt van een nieuw te ontwikkelen attractie die aansluit op de cultuur van de bollenstreek. Met deze ontwikkeling wordt de toekomst van de ruïne veilig gesteld en krijgt deze weer een prominente plaats met vrij zicht op en vanuit het landschap. Terwijl de regio er een attractie bij krijgt die aansluit op net toeristisch recreatief netwerk, waarmee jaarrond de aantrekkingskracht wordt versterkt.

Het plan is ontwikkeld onder regie van Debie&Verkuijl, waarbij Ben Kuipers inhoudelijk en procesmatig input heeft geleverd.

Downloaden:

thema’s:

  • Openbare ruimte
  • Erfgoed
  • Gebiedsontwikkeling
Share This