Projecten

 • Alle
  Elk project heeft een unieke opgave, locatie en opdrachtgever. Ieder project wordt dan ook gekenmerkt door maatgesneden ontwerpen en ontwerpprocessen. Uiteraard zijn er wel vergelijkbare opgaven te onderscheiden. Met de knoppen kunnen projecten worden geselecteerd die oplossingen bieden voor vergelijkbare opgaven.
 • Ontwerpbegeleiding

  Minstens zo belangrijk als een goed ontwerp is het proces om tot een goed ontwerp te komen. Van het scherp formuleren van de opgave, het selecteren van de geschikte partijen en het organiseren van de participatie van stakeholders en bevolking tot kwaliteistborging door het begeleiden van ontwerpprocessen door supervisie.

 • Natuur & landschap

  Ontwerpen aan het landschap heeft altijd relatie met de grotere schaal en de langere termijn. Het gaat daarbij minder om ‘design’ en meer om het creëren van de juiste condities waarin landschapsvormende processen hun werk kunnen doen. Het resultaat is een levend landschap, waarin de natuur vitaal is, de waterhuishouding op orde is en de verschillende functies zoals landbouw, recreatie, bosbouw of energie opwekking worden gefaciliteerd. Met een schoonheid die geworteld is in het verleden en ruimte biedt voor de toekomst.

 • Erfgoed

  Het omgaan met het verleden is een constante factor bij het ontwerpen aan een nieuwe toekomst. Het beleefbaar maken van het verhaal dat een locatie of gebied te vertellen heeft staat daarbij centraal. Echter zonder de ontwikkeling te bevriezen. Erfgoed moet levend blijven, nieuwe verhalen moeten kunnen worden toegevoegd. Met respect voor wat voorgangers ons overdragen en met het vertrouwen dat wij daar op kunnen voortbouwen met de middelen van deze tijd.

 • Openbare ruimte

  Het publieke domein waarin zich het maatschappelijk verkeer tussen mensen afspeelt verdient een zorgvuldige aanpak. Met aandacht voor het unieke waarin de locatie zich onderscheidt en het grotere geheel waar het deel van uitmaakt. Publiek domein biedt ruimte voor voorziene en onvoorziene activiteiten, naast en door elkaar. Organiseert en faciliteert gebruik zonder de ruimte strikt te scheiden in subdomeinen of groepen uit te sluiten. Design is daarbij middel en geen doel op zich. Eenvoud en vanzelfsprekend waar dat goed genoeg is en bijzonder of spectaculair waar nodig. En altijd goed beheerbaar.

 • Visie & beleid

  Een heldere visie is een krachtig middel om richting te geven aan ontwikkelingen. Om als kompas te fungeren is een precies en specifiek inzet van woord en beeld noodzakelijk. Ruimtelijke beleidsplannen geven de instrumenten en strategieën aan om de visie te realiseren.

 • Gebiedsontwikkeling

  Het sturen van de ontwikkeling van een locatie of gebied vraagt om ingrepen van verschillende aard, waarmee de juiste condities worden gecreëerd. Soms heel precies en gericht, vooral voor de ingrepen op korte termijn. Soms globaler en flexibel ruimte latend waar het de langere termijn betreft. Maar altijd vanuit een inspirerend en aanlokkelijk perspectief op een nieuw samenhangend geheel, in aansluiting op de tijd en de omgeving.

 • Infrastructuur

  Infrastructuur vormt de bloedsomloop van onze samenleving. Ontwerp is erop gericht dat het blijft stromen. Maar ook dat het onderdeel uitmaakt van het weefsel, de omgeving waarin het is ingebed. Met aandacht voor de beleving van zowel de reiziger als voor het verblijfsklimaat en uitzicht rond de infrastructuur. Met een goede balans tussen de verschillende schalen en soorten weggebruikers.

 • Tuinen

  Elk project heeft een unieke opgave, locatie en opdrachtgever. Ieder project wordt dan ook gekenmerkt door maatgesneden ontwerpen en ontwerpprocessen. Uiteraard zijn er wel vergelijkbare opgaven te onderscheiden. Met de knoppen kunnen projecten worden geselecteerd die oplossingen bieden voor vergelijkbare opgaven.


  Contact


   

  Bezoekadres

  Hoefijzersteeg 6
  2611 NP Delft

  Postadres

  Hoefijzersteeg 9
  2611 NP Delft

  Ben Kuipers Landschapsarchitect

  Share This