Start Ben Kuipers als voorzitter van de NVTL

Op 27 januari is op de nieuwjaarsreceptie van de NVTL op fort Vechten Ben Kuipers aan de aanwezige leden voorgesteld als de nieuwe voorzitter. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om met een korte speech zijn visie op de koers van de NVTL weer te geven, waarin aandacht voor verbinding met de samenleving in brede zin centraal staat.

tekst nieuwjaarsspeech

Share This