Presentatie schetsontwerp Hof van Harmelen

Voor de inbreidingslocatie Hof van Harmelen heeft Ben Kuipers, met medewerking van OD205sl, een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld, dat op 27 juni 2017 is gepresenteerd aan de bevolking. Het plan voor circa 100 woningen voorziet in een dorpse sfeer, waarbij aangesloten wordt op de landschapsstructuur.

Share This