Een eiland voor jaarrond vermaak in de Cattenbroekerplas

Het plan voor de realisatie van een recreatie-eiland in de Cattenbroekerplas in Woerden is gepresenteerd aan B&W en raadscommissie van Woerden. In mei volgt de presentatie aan de Woerdense bevolking. Ben Kuipers tekende voor de vorm en inrichting van het eiland en de inpassing van het recreatiegebouw van architect Frans Voorhout van Centrum Architecten uit Maarssen. Met de pretfabriek als indoor speeltuin wordt  het eiland jaarrond aantrekkelijk. Na aanpassing van het bestemmingsplan kan de uitvoering in 2018 van start.

Link naar persbericht

Link naar website

Share This