Op 29 oktober heeft Ben Kuipers in de City Hall van Seoul voor een internationaal publiek een lezing gehouden over de noodzaak van aanpassingen van de openbare ruimte aan de nieuwe uitdagingen waar de wereld voor staat, zoals klimaatverandering en explosieve stedelijke groei. Het Seoullo project kan als een toekomstgerichte aanpak worden gezien, waarbij groen en publieke ruimte in de stad wordt ingebracht, barri̬res voor voetgangers worden geslecht en autoverkeer wordt ontmoedigd. In de lezing zijn voorbeelden om deze opgaven aan te pakken getoond van projecten van verschillende landschapsarchitecten in Nederland. Op 31 oktober РWereld Stedendag Рheeft hij de lezing ook gehouden voor studenten Urban Ecology op de Utah Asia Campus in Songdo.

Share This