Naar Buitenruimte van Betekenis

Vanouds lag de nadruk in het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) op de de gebouwen. Als adviseur landschapsarchitectuur kreeg Ben Kuipers de opdracht aandacht in het Rijksvastgoedbedrijf te focussen op het belang van een goede inrichting en beheer van de buitenruimte. Na een quick scan naar de kwaliteit van buitenruimte rond de RVB monumenten in Den Haag (vastgelegd in de publicatie Ruimte rond Rijksgebouwen) en een aantal pilots die daarna zijn uitgevoerd leidde dit tot het uitbrengen van een advies van de Rijksbouwmeester aan de directie van het RVB. Ben Kuipers was verantwoordelijk voor het voorbereiden en opstellen van het advies.

donwload Buitenruimte van Betekenis. Advies Rijksbouwmeester

Share This