ir. Ben Kuipers

Landschapsarchitect

Strategie, ontwerp en advies voor stad en land.

Visieontwikkeling en ontwerp voor stad en land vanuit een rijke ervaring bij overheden en bureaus in inhoud en proces.
Werkgebied waar landschapsarchitectuur en stedenbouw in elkaar overgaan. Van strategie tot realisatie. Consistentie van structuurplan tot uitvoeringsdetail. Droom en daad verenigd in een plan.
Netwerkbureau; inzetbaar voor volledig ontwerpproces tot een specifieke rol in een fase van het proces. Opererend in verschillende samenwerkingsverbanden, zowel extern als in company.
 

Actuele projecten en activiteiten

 

Advies Rijksbouwmeester 'Buitenruimte van betekenis'

Het advies van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, dat onder leiding van Ben Kuipers tot stand gekomen is, is 31 oktober aangeboden aan de directie van het Rijksvastgoedbedrijf. Het 9 punten tellende advies bevat tevens een evaluatie van vijf pilpotprojecten die de afgelopen twee jaar door Ben Kuipers begeleid zijn. Het directieteam RVB onder leiding van DG Jaap Uijlenbroek neemt het advies ter harte en start een programma om de negen punten tot uitvoering te brengen.

  Advies Rijksbouwmeester 'Buitenruimte van betekenis' 

 

Herbestemming kerk van Berlage in Den Haag gaat van start.

Na ruim twee jaar is de vergunning rond. Door een slimme inpassing van nieuwbouw in de tuin door deze te voorzien van tuinmuren en ramen in het dak wordt de monumentale kerk gerespecteerd. Na renovatie van het gebouw en de bouw van parkeergarage wordt de tuin aangepakt.

tuinontwerp kerk berlage zorgvliet den haag

 

Archeologie ingepast in Brielse binnenstad

Tussen de Catharinakerk en de vestingwal worden na de sloop van scholen woningen gebouwd. Ben Kuipers heeft de inrichtingsvisie voor de openbare ruimte gemaakt. De recent blootgelegde funderingen van het Catherinaklooster krijgen daarin een prominente plaats. Ook worden shared space principes toegepast, waarmee de van ouds Brielse straatprofielen met één niveau weer worden ingezet.

fundamente Catharinaklooster Brielle

Zicht op de fundamenten van het Catherinaklooster in Brielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heringerichte Rijnstraat Woerden feestelijk geopend

rijnstraat woerden

 
Op 12 september is de Rijnstraat van Woerden feestelijk in gebruik genomen door het laten stromen en spuiten van water door de granieten goot na een 'flashmob' onder aanvoering van wethouder Duindam. Direct daarna werd de straat en vooral het waterwerk in bezit genomen door kleine én grote kinderen.
lokale pers 

 

Uitvoering project Rijnstraat Woerden in volle gang

De 1 meter brede goot van portugees graniet volgt de loop van de Oude Rijn.  De klinkersd worden als een tapijt hierlangs uitgerold. Na de opening in september stroomt er weer water door de Rijnstraat.

 

Interview Ben Kuipers in VHG magazine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpcompetitie tuin Johan de Witthuis

Als adviseur van het Atelier Rijksbouwmeester heeft Ben Kuipers een ontwerpcompetitie georganiseerd voor de herinrichting van de tuin van het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Hierbij hebben de Bureaus B+B, Karres en Brands en DELVA opdrachtgekregen tot het maken van een schetsontwerp. Op basis van het winnend plan van DELVA wordt nu gewerkt aan realisatie.
Beoordelingsrapport ontwerpcompetitie tuin Johan de Witthuis 

 

Park Huis Doorn wordt gerenoveerd

persbericht                                             beeld : Chris Rodenburg 

park huis doorn toekomstbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Skygarden in Seoul van MVRDV met bijdrage van Ben Kuipers wint competitie.


skyway gardens seoul 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link naar project Skygarden Seoul

 

 

Rijnstraat in Woerden krijgt deze zomer een nieuwe inrichting.

Presentatie aan de bewoners van Woerden positief ontvangen.

Woerden tv 

Dit ontwerp is tot stond gekomen in samenwerking met Landlab, Studio van Wees, OR else, Rots maatwerk en Philips lighting.

visualisatie Rijnstraat

 

 

Woerden kiest voor romantisch exercitieveld

In de week van de Woerdense jaarmarkt heeft de bevolking zijn voorkeur uitgesproken voor het model 'sierlijk veld met een romantsich accent'

De drie modellen voor het exercitieveld van Woerden

facebookpagina exercitieveld anders

 

 

Prinses Beatrix opent tentoonstelling WOI in vernieuwde tuin van Huis Doorn.

Voor de tentoonstelling is de garage van Keizer Wilhelm verbouwd en aangevuld met een glazen kas. De inrichting van de tuin rond de tentoonstellingsruimte is van Ben Kuipers. In 2015 zal de tuin nog worden aangevuld met een klaprozenveld.

opening tentoonstelling WOI Huis Doorn

 

 

 

 

 

 

 

warhorse bij opening tentoonstelling Huis Doorn

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp voor tuin rond tentoonstelling WOI

 

 

Eervolle vermelding voor prijsvraaginzending 'Kanskaarten Lommerrijk' van Ben Kuipers en Joost Okkema voor Hillegersberg, Rotterdam.

persbericht 

Inzending Kanskaarten Lommerrijk

juryrapport

Gemeente Woerden verleent Ben Kuipers en Landlab ontwerpopdracht voor Exercitieveld en Oostsingel

Exercitieveld Woerden

 

 

 

 

 

Deze zomer wordt de bevolking van Woerden geraadpleegd over de toekomstwensen voor het Exercitieveld en de Oostsingel, deel van de vestingring rond Woerden. Belangrijke aanleiding is de noodzakelijke kap van bijna 90 volwassen kastanjes en de slijtage en wateroverlast door het intensief gebruik voor evenementen. Ben Kuipers vertaalt in samenwerking met Landlab de wensen in een aantal ontwerpen, waar in augustus vervolgens de stad zijn keuze uit zal maken. De gemeente streeft in 2015 een vernieuwd exercitieveld in gebruik te kunnen nemen. 

Ruimte rond Rijksgebouwen

Voor het Atelier Rijksbouwmeester is een quick scan gemaakt van de kwaliteit van de buitenruimte rond 15 Haagse monumenten van de Rijksgebouwendienst. Van Paleis Noordeinde tot de gevangenis in Scheveningen. De conclusie is, dat er nog veel te winnen is en dat een consistente aanpak ontbreekt. Als vervolg op de quick scan worden in 2014 pilots gestart als aanzet tot een methodische aanpak voor kwaliteit in de buitenruimte. 

 

Publicatie quick scan 'Ruimte rond Rijksgebouwen'

 

 

 

 

 

 

 

Filmreeks monumenten Rijksgebouwendienst

Als Adviseur Monumentale Buitenruimte begeleidt Ben Kuipers de productie van een serie filmportretten, die het verhaal vertellen van een aantal bekende en minder bekende monumenten in eigendom van de Rijksgebouwendienst (straks RijksVastgoedBedrijf).

De eerste film over buitenplaats Trompenburg gemaakt door Marjolein Hillege is uit.

Film Trompenburg 

Film Zorgvliet en Catshuis

Film Huis Doorn

Entrees Bieslandse Bos

Als uitwerking van het upgradingsplan voor het Bieslandse Bos in opdracht van SBB zijn uitwerkingen gemaakt voor de inrichting van entrees. Daarbij zijn emaille schilden met het wapen van Biesland toegepast.

oversized entreehek

 

 

 

 

 

oversized entreehek in Klein Delfgauw

 

 

plaatsing grenspaal bij Delftse Hout

 

 

 

 

wapen van Biesland

 

 

 

Airport Garden City

In opdracht van OMALA NV heeft Ben Kuipers in samenwerking met GGau een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de ontwikkeling van een werklandschap van circa 600 hectare tussen Lelystad Airport en de A6. Op basis van dit plan begeleidt Ben Kuipers als supervisor de ontwikkeling van dit gebied.

In 2013 is de voorbereiding gestart voor de verlenging van de startbaan van de Airport, waarmee de ontwikkeling een stap dichterbij komt.

Zie ook www.omala.nl

beeldkwaliteitsplan OMALA Lelystad airport